چهارشنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۸ / 24 July, 2019
مجله ویستا

گرچه بر رویم در لطف از توجه بازداشت


گرچه بر رویم در لطف از توجه بازداشت    تا توانست از درم بیرون به حکم نازداشت
جراتم با آن که بی‌دهشت به صحبت می‌دواند    دور باش مجلس خاصم بر آن در بازداشت
بزم شد فانوس و جانان شمع و دل پروانه‌ای    کز برون خد را بگرد شمع در پرواز داشت
دل که در بزمش به حیلت دخل نتوانست کرد    گریه بر خواننده عقل حیل پرداز داشت
شد نصیب من که صید لاغرم اما ز دور    در کمان هر تیر کان ترک شکارانداز داشت
بر رخم محرومی صحبت در امید بست    خاصه آن صحبت که وی با محرمان راز داشت
محتشم کز قرب روز افزون تمام امید بود    کی خبر زین عشق هجر انجام وصل آغاز داشت
همچنین مشاهده کنید
 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناروزنامه آرمانخبرگزاری تسنیمروزنامه خراسانسایت فرارو