دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

گر وفا با جمال یار کند


گر وفا با جمال یار کند    حلقه در گوش روزگار کند
ماه دست از جمال بفشاند    گر بر این پای استوار کند
نازها می‌کند جفا آمیز    ور بنالم یکی هزار کند
با چنین اعتماد بر خوبی    نکند ناز پس چه کار کند
چشمش از بیشه‌ها جفا داند    زلفش از کارها شکار کند
این دعا خوش بر آستین بندد    وین سزا نیک در کنار کند
دل و دینم ببرد و سود کنم    گر بر این مایه اختصار کند
بارکش انوری که یارگر اوست    زین بتر صد هزار بار کند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات دست دوم کامپیوتر

سایت شفقناسایت الفروزنامه دنیای اقتصادروزنامه شهروندسایت خبر ورزشی