یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
مجله ویستا

باد بویی از دو زلفت وام کرد


باد بویی از دو زلفت وام کرد    سوی چین آورد و مشکش نام کرد
غمزه‌ی آهووش گو افگنت    تیر غم در دیده‌ی بهرام کرد
دانه‌ی خالی، که بر رخسار تست    پای ما را بسته‌ی این دام کرد
قامت من چون الف بود از نشاط    آن الف را دام زلفت لام کرد
نازنینا، صبح ما را همچو شام    فتنه‌ی‌آن لعل خون آشام کرد
توسن دل، گرچه تندی می‌نمود    عاقبت چشم تو او را رام کرد
آتش روی تو ما را سخت سوخت    گر چه کار اوحدی را خام کرد

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


روزنامه خراسانخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت دیدارنیوزروزنامه دنیای اقتصاد