دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

زهی بالا بلندان سر به پیش از اعتدال تو


زهی بالا بلندان سر به پیش از اعتدال تو    مقوس ابروان در سجده‌ی مشگین هلال تو
همایون طایران باغ حسن از شعله‌ی حسنت    بر آتش پر زنان پروانه‌ی شمع جمال تو
زلیخا بر تلف گردیدن اوقات خود گرید    به روز حشر اگر بیند رخ فرخنده فال تو
ز دل کردم برون بهر نزولت جمله‌ی خوبان را    که دارد با جدائی خوی مشتاق جمال تو
حریف بزم وصلم لیک کلفت ناکم از ساقی    که با غیرم مساوی می‌دهد جام وصال تو
درین باغند عالی شاخها بی‌حد چه سود اما    که محروم است از پرواز مرغ بسته بال تو
ز غیرت در حریم حرمت او محتشم داری    حسد بر حال محرومان مبادا کس به حال تو
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرهاسایت نامه نیوزسایت تابناکروزنامه تعادلخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشی