پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

رخ خوبت خدای می‌داند


رخ خوبت خدای می‌داند    که اگر در جهان به کس ماند
ماه را بر بساط خوبی تو    عقل بر هیچ گوشه ننشاند
شعله‌ی آفتاب را بکشد    حسنت ار آستین برافشاند
در جهان برنیاید آب به آب    عشقت ار آب بر جهان راند
گفتمت جان به بوسه‌ای بستان    گفتی ار خصم بوسه بستاند
بستدی جان و بوسه می‌ندهی    این حدیثت بدان نمی‌ماند
چون مزاج دلم همی دانی    که نداند شکیب و نتواند
با خیالت بگو نخواهم داد    تا به گوش دلم فرو خواند
انوری بر بساط گیتی کیست    که نه ناباخته همی ماند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

خبرگزاری تسنیمخبرگزاری ایلناسایت رویداد 24سایت 55 آنلاینروزنامه ابتکار