جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

ما با تو رسم یاری گفتیم اگر شنیدی


ما با تو رسم یاری گفتیم اگر شنیدی    احوال خود به زاری گفتیم اگر شنیدی
گفتی که: باز دارم گوشی به جانب تو    ای بی‌وفا چه داری؟ گفتیم اگر شنیدی
دردی که هست ما را در دوری تو صد پی    با باد نوبهاری گفتیم اگر شنیدی
نه رونق تو ماند،نه سوز دردمندان    تا دیده بر گماری، گفتیم اگر شنیدی
صد روز وعده دادی ما را به وصل، جانا    روزی همی شماری، گفتیم اگر شنیدی
جانیست آن لب تو، یک دم بما سپارش    آیین جان سپاری، گفتیم اگر شنیدی
اصل محبت از ما پرسی که: چیست هر دم؟    مهرست و سازگاری، گفتیم اگر شنیدی
گفتی که: اوحدی را روزی بر خود آرم    گویی ولی نیاری، گفتیم اگر شنیدی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ویندوز اورجینال/ نصب ویندوز

خبرگزاری فارسسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه شهروندسایت تابناکروزنامه ابتکار