پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

روز عید آن ترک را دیدم پگاه آراسته


روز عید آن ترک را دیدم پگاه آراسته    گشته از رویش سراسر عید گاه آراسته
طاق ابرو را ز شوخی چون هلالی داده خم    روی نیکو را به زیبایی چو ماه آراسته
هم جمال ماه رویش آب خوبان ریخته    هم هلال نعل اسبش خاک راه آراسته
بیدلان را مال و سر بر دست و دلبر بی‌نیاز    بندگان از پیش و پس حیران و شاه آراسته
او چو شمعی در میان و عاشقان پیرامنش    حلقه‌ای از ناله و فریاد و آه آراسته
نرگس چشم و گل و رخسار و سرو قد او    در شنکج حلقه‌ی زلف سیاه آراسته
زلف چوگان وار خود همچون رسنها داده تاب    وانگهی گوی زنخدان را به چاه آراسته
لاف عشقت میزنند آشفته حالان جهان    اوحدی میرست و در عشقت سپاه آراسته
دیدن خوبان اگر جرم و گناهست، ای صنم    نالها دارم بدین جرم و گناه آراسته
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

حراج انواع کولرگازی اینورتر اجنرال

سایت عصرایرانسایت الفخبرگزاری ایلناسایت دیپلماسی ایرانیسایت آفتاب نیوز