پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
مجله ویستا

چو فرستاد عنایت به زمین مشعله‌ها را


چو فرستاد عنایت به زمین مشعله‌ها را    که بدر پرده تن را و ببین مشعله‌ها را
تو چرا منکر نوری مگر از اصل تو کوری    وگر از اصل تو دوری چه از این مشعله‌ها را
خردا چند به هوشی خردا چند بپوشی    تو عزبخانه مه را تو چنین مشعله‌ها را
بنگر رزم جهان را بنگر لشکر جان را    که به مردی بگشادند کمین مشعله‌ها را
تو اگر خواب درآیی ور از این باب درآیی    تو بدانی و ببینی به یقین مشعله‌ها را
تو صلاح دل و دین را چو بدان چشم ببینی    به خدا روح امینی و امین مشعله‌ها را
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت دیپلماسی ایرانیسایت خبر ورزشیسایت دیدارنیوزروزنامه ایرانسایت رویداد 24