شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

از عشقت ای شیرین صنم گرچه بر سر برمی‌زنم


از عشقت ای شیرین صنم گرچه بر سر برمی‌زنم    نه یار دیگر می‌کنم نه رای دیگر می‌زنم
تو شاه خوبانی و من تا روز بر رخسار خود    هر شب به دارالضرب غم بر نام تو زر می‌زنم
تا شد دلم آویخته در حلقه‌ی زلفین تو    سر از هوای دلبران چون حلقه بر در می‌زنم
دل برد و دامن درکشید تا پای‌بند وصل تو    هرشب دو دست از هجر غم تا روز بر سر می‌زنم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

سی ان سی و برشکاری کامپیوتر

روزنامه تعادلسایت تابناکسایت اعتماد آنلاینسایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکو