شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

دل را به غمت نیاز می‌بینم


دل را به غمت نیاز می‌بینم    کارت همه کبر و ناز می‌بینم
وان جامه که دی وصل ما بودی    اکنون نه بر آن طراز می‌بینم
صد گونه زیان همی پدید آید    سرمایه‌ی دل چو باز می‌بینم
آنرا که فلک همی کند نازش    او را به تو هم نیاز می‌بینم
هین چند که زلف گرده‌ی تو    بر دست غمت دراز می‌بینم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

سی ان سی و برشکاری کامپیوتر

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین