دوشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸ / 19 August, 2019
مجله ویستا

آفت من یک نگه زان نرگس مستانه ساز


آفت من یک نگه زان نرگس مستانه ساز    مستعد مستیم کارم به یک پیمانه ساز
چون ز من بندند راه آشنائی‌های تو    هرچه میخواهی ز من غیر از نگه بیگانه ساز
شور طفلان را اگر خوش داری آن رخ را دمی    کار فرمای جنون عاشق دیوانه ساز
تا به خاک راهت افتد صورت از دیوار و در    آن خرامش را زمانی صرف صورت خانه ساز
تا روم آسان به خواب مرگ در بالین من    چشم افسون ساز را گوینده افسانه ساز
در وداع آخرین عیش کرد ای جغد غم    آشیان یک بار بر دیوار این ویرانه ساز
محتشم خواهی اگر یکتائی اندر حکم خویش    خاتم دل را نگین زان گوهر یک دانه ساز
همچنین مشاهده کنید مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی
 از میان خبرها
روزنامه ایرانسایت ارانیکوسایت آفتاب نیوزخبرگزاری مهرروزنامه آفتاب یزد