شنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۹ / 23 January, 2021
مجله ویستا

هاون


  منوچهر مطیعی تهرانی
امروز هاون مرسوم و متداول نیست، فقط در برخی لابراتورهای شیمیائی نوعی هاون چینی یافت می‌شود که در آن داروهای بسیار قلیل و حساس را می‌کوبند ولی در گذشته، هاون چنان لازمه زندگی بود که حتی هاون‌های سنگی را روی خانه خرید و فروش می‌کردند و کسی که خانه را می‌فروخت، هاون سنگی آن را نمی‌برد و برای صاحب بعدی باقی می‌گذاشت. معبران، هاون و دسته آن را دو چیز لازم و ملزم تشخیص داده‌اند. مثل دو دست که با هم کار می‌کنند. دو دیده که با هم می‌بینند و دو پا که متفقاً سنگینی بدن را تحمل می‌کنند. ابن‌سیرین، هاون و دسته‌اش را دو شریک دانسته که لازم و ملزوم و متفق یکدیگرند که اگر یکی نباشد دیگری بی‌مصرف باقی می‌ماند. اگر در خواب ببینید هاونی بدون دسته دارید اشاره به همین معنی است که چیزی در زندگی شما هست که مکمل خود را از دست داده یا ابین چیز ناقص بعداً یافت می‌شود. اگر در خواب دیدید که در هاون چیزی می‌کوبید، در‌صورتی‌که آن چیز خوب و مفید و شیرین باشد خوب است و نعمت و خوبی تلقی می‌گردد ولی اگر مکروه و بد بود، غم و رنج و گرفتاری است.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه همشهریخبرگزاری بازارخبرگزاری فارسسایر منابعروزنامه تعادلخبرگزاری تسنیمسایت خبر ورزشیخبرگزاری برناخبرگزاری صدا و سیماسایت فرارو