پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
مجله ویستا

اگر دوری ز من در آرزویت زار می‌میرم


اگر دوری ز من در آرزویت زار می‌میرم    وگر پیش منی از لذت دیدار میمیرم
ز درد هجر زارم بر سر من زینهار امشب    گذاری کن که من زین درد بی‌زنهار می‌میرم
بسویم بین و یک حسرت برون کن از دلم جانا    که از نادیدنت با حسرت بسیار می‌میرم
با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم    مانی خود ز تو در بازی اول دیدم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه ایرانروزنامه آرمانخبرگزاری اسپوتنیکسایت انتخابخبرگزاری فارس