یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 16 June, 2019
مجله ویستا

ای مانده من از جمال تو فرد


ای مانده من از جمال تو فرد    هجران تو جفت محنتم کرد
چشمیست مرا و صدهزار اشک    جانیست مرا و یک جهان درد
گردون کبودپوش کردست    در هجر تو آفتاب من زرد
در کار تو من هنوز گرمم    هان تا نکنی دل از وفا سرد
جفت غمم و خوشست آری    اندی که منم ز درد تو فرد
با منت چون تویی توان ساخت    زهر غم چون تویی توان خورد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه سازندگیسایت خبرآنلاینروزنامه ابتکارروزنامه همشهریروزنامه خراسان