یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020

مجله ویستا

دی ناگه از نگارم اندر رسید نامه


دی ناگه از نگارم اندر رسید نامه    قالت: رای فوادی من هجرک القیامه
گفتم که: عشق و دل را باشد علامتی هم    قالت: دموع عینی لم تکف بالعلامه
گفتا که: می چه سازی گفتم که مر سفر را    قالت: فمر صحیحا بالخیر و السلامه
گفتم: وفا نداری گفتا که: آزمودی    من جرب المجرب حلت به الندامه
گفتم: وداع نایی واندر برم نگیری    قالت: ترید وصلی سرا و لا کرامه
گفتا: بگیر زلفم گفتم: ملامت آید    قالت: الست تدری العشق و الملامه

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جمهوری اسلامیروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوزسایت مشرقخبرگزاری تسنیمسایت زومیتسایت همشهری‌آنلاینروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه فرهیختگان