چهارشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۸ / 26 June, 2019
مجله ویستا

بیچاره باشد همواره عاشق


بیچاره باشد همواره عاشق    عشق این چنین است بیچاره عاشق
گردون نگردد روزی که گردد    از کوی معشوق آواره‌ی عاشق
صد پاره شد دل اما همان هست    بر روی خوبان هر پاره عاشق
گر سر کشیدی یکباره معشوق    از پا فتادی صد باره عاشق
گر شرم بودی هرگز نکردی    در روی معشوق نظاره عاشق
نبود گر آدم ای ترک خونخوار    خواهی تراشید از خاره‌ی عاشق
حسنت فزون باد تا محتشم را    بینند یاران همواره عاشق
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت فراروسایت خبر ورزشیخبرگزاری اسپوتنیکسایت دیدارنیوزسایت انتخاب