جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

مردمان دوستی چنین نکنند


مردمان دوستی چنین نکنند    هر زمان اسب هجر زین نکنند
جنگ و آزار و خشم یکباره    مذهب و اعتقاد و دین نکنند
چون کسی را به مهر بگزینند    دیگری را بر او گزین نکنند
در رخ دوستان کمان نکشند    بر دل عاشقان کمین نکنند
چون منی را به چاره‌ها کردن    دل بیگانه را رهین نکنند
روز و شب اختیار مهر کنند    سال و مه آرزوی کین نکنند
چون وفا خوبتر بود که جفا    آن کنند اختیار و این نکنند
بر سماع حزین خورند شراب    لیک عاشق را حزین نکنند
زلف پر چین ز بهر فتنه‌ی خلق    همچو زلف بتان چین نکنند
اینهمه می‌کنی و پنداری    که ترا خلق پوستین نکنند
مکن ای لعبت پری‌زاده    که پری‌زادگان چنین نکنند
همه شاه و گدا و میر و وزیر    بهر دنیا به ترک دین نکنند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

حراج انواع کولرگازی اینورتر اجنرال

خبرگزاری یورونیوزروزنامه دنیای اقتصادسایت شفقناخبرگزاری ایسناسایت آفتاب نیوز