دوشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 3 August, 2020
مجله ویستا

چادر


  منوچهر مطیعی تهرانی
چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو. اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می‌کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی‌پوشد و این یک کار غیرطبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می‌دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر برملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می‌‌گیرد. اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می‌دهد آن چادر رازی است که می‌خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا می‌رود و نزد شوهر عزیز می‌شود. اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می‌شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می‌گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می‌گردد. چادر شب زن است و چادر کلاً حرمت و عزت است که به زن بر می‌گردد.


همچنین مشاهده کنید
سایت عصرایرانخبرگزاری یورونیوزسایت خبرآنلاینروزنامه اعتمادسایت تجارت نیوزسایت همشهری‌آنلاینسایر منابعخبرگزاری تسنیمخبرگزاری ایرناسایت ورزش سه