یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 16 June, 2019
مجله ویستا

آتشکده


  ابراهیم کرمانی
اگر آتشکده در خواب ببیند و چیزی در آنجا بدست آورد، به اندازه‌ای که به دست آورده دشواری می‌کشد، اما از ناراحتی خلاص می‌شود، احتمال گرفتار شدن به پشیمانی در آخر کار نیز وجود دارد.
  ابن سیرین
در خواب دیدن آتشکده، دلالت بر کراهت و نا پسندی مکانی دارد.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت شفقناسایت الفروزنامه تعادلخبرگزاری یورونیوزسایت زومیت