پنجشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 13 August, 2020
مجله ویستا

چشمم چو روز واقعه در خواب می‌شود


چشمم چو روز واقعه در خواب می‌شود    کین من از دل تو عنان تاب می‌شود
گفتی که آتشت بنشانم به آب تیغ    تا تیغ میکشی دل من آب می‌شود
در مجلسی که باده باغیار می‌دهی    خون جگر حواله‌ی احباب می‌شود
از روی سیمگون چو سحر پرده می‌کشی    مه بر فلک ز شرم تو سیماب می‌شود
در طاعت از تواضعت اندیشه‌ی جواب    جنبش فکن در ابروی محراب می‌شود
آن وعده‌ی دروغ تو هم گه گهی نکوست    کارام بخش عاشق بی‌تاب می‌شود
از بخت تیره هرچه طلب کرد محتشم    چون کیمیای وصل تو نایاب می‌شود


همچنین مشاهده کنید
سایت رویداد 24روزنامه ابتکارروزنامه شرقسایت مشرقسایت نامه نیوزسایت شفقناخبرگزاری یورونیوزسایت ارانیکووبگردیسایت دیدارنیوز