دوشنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۸ / 21 October, 2019
مجله ویستا

آفتابگردان


  ابن سیرین
توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گل‌ها و میوه‌های زرد را به بیماری تعبیر کرده است، احتمال می‌دهیم این مورد نیز که به، اردکون، آمده است، همان گل آفتابگردان باشد که به همان تعبیر در موقع خواب دیدن رنج و بیماری است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری فارسروزنامه ایرانروزنامه ابتکارروزنامه آرمان ملیسایت ورزش سه