سه شنبه, ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸ / 17 September, 2019
مجله ویستا

مطلع سوم


صبح دمان دوش خضر بر درم آمد به تاب    کرد به آواز نرم صبحک الله خطاب
از قدمش چون فلک رقص کنان شد زمین    هم چو ستاره به صبح خانه گرفت اضطراب
پیک جهان رو چو چرخ، پیر جوان‌وش چو صبح    یافته پیرانه سر رونق فصل شباب
علم چهل صبح را مکتبی آراسته    روح مثاله نویس نوح خلیفه کتاب
نکهت و جوشش ز عشق مشک فشان از فقاع    شیبت مویش به صبح برف نمای از سداب
دید مرا مست صبح با دلم از هر دو کون    عشق ببسته گرو فقر کشیده جناب
آبله‌ی سینه دید زلزله‌ی آه من    سقف فلک را به صبح کرد خراب و یباب
گفت دمیده است صبح منشین خاقانیا    حضرت خاقان شناس مقصد حسن المب
زاده‌ی خاطر بیار کز دل شب زاد صبح    کرد در این سبز طشت خایه‌ی زرین عزاب
خاطر تو مرغ وار هست به پرواز عقل    یافته هر صبح دم دانه‌ی اهل ثواب
خیز به شمشیر صبح سر ببر این مرغ را    تحفه‌ی نوروز ساز پیش شه کامیاب
شاه عراقین طراز کز پی توقیع او    کاغذ شامی است صبح خامه‌ی مصری شهاب


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


روزنامه تعادلسایت شفقناروزنامه آفتاب یزدسایت خبر ورزشیروزنامه دنیای اقتصاد