جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

سلام علیک ای جفا پیشه یار


سلام علیک ای جفا پیشه یار    کجایی و چون داری احوال کار
اگر بخت با من مخالف شدست    تو با وی موافق مشو زینهار
چه گویم مرا با غم تو خوشست    که جز غم ندارم ز تو یادگار
خطایی که کردم به من برمگیر    جفایی که کردم ز من درگذار
جواب سلام رهی باز ده    سلام علیک ای جفاپیشه یار
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت pvc,پرینتر چاپ کارت پرسنلی,پرینتر چاپ کارت …

سایت شفقناروزنامه تعادلسایت سخت‌افزارمگسایت نامه نیوزسایت انتخاب