پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
مجله ویستا

روی نیکت بد کند من نیک را بر بد نهم


روی نیکت بد کند من نیک را بر بد نهم    عاشقی بس پخته‌ام این ننگ را بر خود نهم
ننگ عاشق ننگ دارد از همه فخر جهان    ننگ را من بر سر آن عشرت بی‌حد نهم
علم چون چادر گشاید در برم گیرد به لطف    حرف‌های علم را بر گردن ابجد نهم
تاج زرین چون نهد از عاشقی بر فرق من    تخت خود را من برآرم بر سر فرقد نهم
چون در آب زندگانی صورتم پنهان شود    صورت خود را به پیش صورت احمد نهم
نام شمس الدین تبریزی چو بنویسم بدانک    شکر دلخواه را در اشکم کاغذ نهم

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت ورزش سهروزنامه شهروندروزنامه همدلیسایت فراروسایت نامه نیوز