پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

ای برادر عشق سودایی خوشست


ای برادر عشق سودایی خوشست    دوزخ اندر عاشقی جایی خوشست
در بیابان رهروان عشق را    زاب چشم خویش دریایی خوشست
غمگنان را هر زمان در کنج عشق    یاد نام دوست صحرایی خوشست
با خیال روی معشوق ای عجب    جام زهرآلود حلوایی خوشست
عمرها در رنج چون امروز و دی    بر امید بود فردایی خوشست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل