سه شنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۸ / 22 October, 2019
مجله ویستا

قصیده


نه دل از سلامت نشان می‌دهد    نه عشق از ملامت امان می‌دهد
نه راحت دمی همدمی می‌کند    نه محنت زمانی زمان می‌دهد
قرار جهان بر جفا داده‌اند    مرا بیقراری از آن می‌دهد
دو نیمه کنم عمر با یک دلی    که از نیم جنسی نشان می‌دهد
همه روز خورشید چون صبح‌دم    به امید یک جنس جان می‌دهد
فلک زین دو تا نان زرد و سپید    همه اجری ناکسان می‌دهد
به خوش کردن دیگ هر ناکسی    به گشنیز دیگ آن دو نان می‌دهد
مرا چشم درد است و گشنیز نیست    تو را توتیا رایگان می‌دهد
مگو کاسمان می‌دهد روزیم    که روزی ده آسمان می‌دهد
فلک خاک بیزی است خاقانیا    که روزیت ازین خاکدان می‌دهد
خود او را همین خاکدان است و بس    کز این می‌ستاند بدان می‌دهد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت انتخابسایت خبر ورزشیسایت آفتاب نیوزسایت خبرآنلاینسایت الف