سه شنبه, ۵ بهمن, ۱۴۰۰ / 25 January, 2022
مجله ویستا

جان رفت و ما به آرزوی دل نمی رسیم


جان رفت و ما به آرزوی دل نمی رسیم    هر چند می‌رویم به منزل نمی‌رسیم
برقیم و بلکه تندتر از برق و رعد نیز    وین طرفه تر که هیچ به محمل نمی‌رسیم
لطف خدا مدد کند از ناخدا چه سود    تا باد شرطه نیست به ساحل نمی‌رسیم
در اصل حل مسأله عشق کس نکرد    یا ما بدین دقیقه‌ی مشکل نمی‌رسیم
وحشی نمی‌رسد ز رهی آن سوار تند    کش از ره دگر ز مقابل نمی رسیم


همچنین مشاهده کنید

سایت برترینهاسایت تابناکسایت اکوایرانخبرگزاری ایرناسایت انصاف نیوزروزنامه شرقسایت انتخابخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت ورزش سهروزنامه توسعه ایرانی