پنجشنبه, ۱۰ اسفند, ۱۴۰۲ / 29 February, 2024
مجله ویستا

هست از رویت مرا سد گونه حیرانی هنوز


هست از رویت مرا سد گونه حیرانی هنوز    وز سر زلف تو انواع پریشانی هنوز
سوخت دل از داغ و داغم بار جانسوز آنچنان    جان بر آمد از غم و غم همدم جانی هنوز
ای که گویی پیش او اظهار درد خویش کن    خوب می‌گویی ولی او را نمی‌دانی هنوز
گرچه عمری شد که کشت از درد استغنا مرا    در رخش پیداست آثار پشیمانی هنوز
وحشی از طرز سخن بگذر که اینجا عام نیست    طرز خاص نکته پردازان کاشانی هنوز


همچنین مشاهده کنید

سایت الفسایت رویداد 24سایت دیپلماسی ایرانیسایت آفتاب نیوزسایت اکوایرانسایت خبرآنلاینخبرگزاری صدا و سیماسایت چیدانهخبرگزاری ایلناسایت تجارت نیوز