شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

مقام ناز نداری برو تو ناز مکن


مقام ناز نداری برو تو ناز مکن    چو میوه پخته نگشت از درخت بازمکن
به پیش قبله حق همچو بت میا منشین    نماز خود را از خویش بی‌نماز مکن
گهی که پخته شدی از درخت فارغ باش    ز گرم و سرد میندیش و احتراز مکن
چو هیچ خصم نماند برو به بزم نشین    سلاح رزم بینداز و ترک تاز مکن
چو صاف صاف برآمد ز کوره نقده تو    مده به کوره هر کوردل گداز مکن
جمال خود ز اسیران عشق هیچ مپوش    چو باغ لطف خدایی تو در فراز مکن


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع