یکشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ / 9 August, 2020
مجله ویستا

بی‌تصرف حسن را در هیچ دل تاثیر نیست


بی‌تصرف حسن را در هیچ دل تاثیر نیست    بی‌وقوف کیمیاگر نفع در اکسیر نیست
کلک مانی سحر کرد و بر دلی ننهاد بند    کانچه مقصود دل است از حسن در تصویر نیست
دست عشقت کز تصرفهای کامل کوته است    هست دامن‌گیر من اما گریبان‌گیر نیست
شهر را کردن حصار و بر ظفر دادن قرار    دخل در تسخیر می‌دارد ولی تسخیر نیست
قلعه‌ی دل سالم از کوته کمندیهای توست    ورنه در امداد خیل حسن را تقصیر نیست
شاه عشقت با همه کامل عیاریها زده    سکه‌ای در کشور دل کایمن از تغییر نیست
بند نامضبوط و صید بسته قادر بر نجات    صید بند ایمن که پای صید بی‌زنجیر نیست
عشقت از معماری دل دور دارد خویش را    این کهن ویرانه گویا لایق تعمیر نیست
از تو دارد محتشم دیگر شکایتها بلی    جمله را گنجایش اندر حیز تقریر نیست


همچنین مشاهده کنید
سایت شفقناسایر منابعسایت انتخابسایت مجله شبکهخبرگزاری برناسایت ورزش سهروزنامه همدلیسایت پارسینهسایت عصرایرانخبرگزاری صدا و سیما