سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

گنبد


  منوچهر مطیعی تهرانی
امروز چون گنبد را فقط در زیارتگاه‌ها و اماکن مذهبی می‌بینیم دیدن گنبد در خواب بازتاب حالت خاصی است از روحانیت و اعتقادات مذهبی که در هر یک از ما به نحوی جلوه می‌کند. کلاً اگر در خواب گنبدی ببینیم طوری غمین و اندوهگین می‌شویم که به دلجوئی و محبت دیگران نیاز پیدا می‌کنیم. این نیز غمی است که از روحانیت جدا نیست. دیده‌اید که عامه مردم به وقت برخورد با گرفتاری‌ها و غم‌ها و مشکلات نذر و نیاز می‌کنند یا توسل می‌جویند دیدن گنید در خواب تصویری است از همین نوع گرفتاری‌ها. لحظاتی پیش می‌آید که انسان دل‌گرفته و غم‌زده ترجیح می‌دهد در یک زیارتگاه باشد و گریه کند. حتی فقط گریستن او را تسکین نمی‌دهد. دیدن گنبد در خواب گویای چنین حالتی است که غم نیست و شادی هم نمی‌تواند باشد بلکه دل گرفتگی است. اگر گنبدی را از فاصله دور در خواب ببینید به یک سفر زیارتی می‌روید و اگر در جائی باشید که سقف آن گنبد داشته باشد کسی از شما دلجوئی می‌کند.

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناسایت زومیتسایت عصرایرانروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز