چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

به بیل عشق تو دل گل ندارد


به بیل عشق تو دل گل ندارد    که راه عشق تو منزل ندارد
قدم بر جان همی باید نهادن    در این راه و دلم آن دل ندارد
چو دل در راه تو بستم ضمان کیست    که هجرت کار من مشکل ندارد
بهین سرمایه صبر و روزگارست    دلم این هر دو هم حاصل ندارد
کرا پایاب پیوند تو باشد    که دریای غمت ساحل ندارد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

گواهینامه ایزو

سایت الفسایت سخت‌افزارمگسایت دیدارنیوزروزنامه ابتکارسایت رویداد 24