شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
مجله ویستا

دگر بار ای مسلمانان ستمگر گشت جانانم


دگر بار ای مسلمانان ستمگر گشت جانانم    گهی رنجی نهد بر دل گهی بی جان کند جانم
به درد دل شدم خرسند که جز او نیست دلبندم    به رنج تن شدم راضی که جز او نیست جانانم
به بازی گفتمش روزی که دل بر کن کنون از من    نبردست ای عجب هرگز جزین یکبار فرمانم
شفیع آرم که را دیگر که را گویم که را خوانم    کزین بازی ناخوش من پشیمانم پشیمانم
کنون نزدیک وی پویم وفا و مهر او جویم    مگر بر من ببخشاید چو بیند چشم گریانم

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت خبر ورزشیروزنامه ایرانسایت الفسایت عصرایرانسایت رویداد 24روزنامه دنیای اقتصادسایت آفتاب نیوزخبرگزاری صدا و سیماروزنامه جام جمسایت اعتماد آنلاین