سه شنبه, ۲۳ مهر, ۱۳۹۸ / 15 October, 2019
مجله ویستا

مهر که سرگرم مه روی توست


مهر که سرگرم مه روی توست    مشعله گردان سر کوی توست
مه که بود صیقلیش آفتاب    آینه‌دار رخ نیکوی توست
سرو جوان با همه آزادگی    پیر غلام قد دل جوی توست
غنچه که گوئی دهنش گشته گوش    نکته کش از لعل سخنگوی توست
مشگ ختن کامده خاکش عبیر    خاک ره جعد سمن بوی توست
آهوی شیرافکن چشم بتان    تیر نظر خورده‌ی آهوی توست
مرغ دل محتشم خسته را    خانه کمانخانه‌ی ابروی توست

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیپلماسی ایرانیروزنامه همدلیروزنامه دنیای اقتصادروزنامه شهروندخبرگزاری فارس