چهارشنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۸ / 24 July, 2019
مجله ویستا

شاهین


  منوچهر مطیعی تهرانی
شاهین مرغی است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید که شاهین را رام کرده‌اید و به شکار بر‌می‌انگیزید بسیار نیکو است و خواب شما از پیروزی و کامروائی خبر می‌دهد. از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند که شاهین در خواب قدر و منزلت است و کامروائی است. برخی از معبران نوشته‌اند که شاهین فرزند ذکور است و شاهین سفید‌بخت بیدار و به زبان گویاتر شاهین چنان پسری است که موجب سربلندی پدر می‌شود و نام‌آور می‌گردد و خدمت و شوکت و شهرتش همگان را به اعجاب و تحسین وا می‌دارد. اگر در خواب ببینید که برای به‌دام‌افکندن شاهین تلاش می‌کنید این نشان تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می‌دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می‌شوید و مقام و منزلت می‌یابید. اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی‌تلاش و زحمت پیروز و کامروا می‌شوید اما نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می‌آورد. در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.
همچنین مشاهده کنید
 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها
سایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناروزنامه شهروندسایت الفسایت زومیت