دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

اگر آن عهدشکن با سر میثاق آید


اگر آن عهدشکن با سر میثاق آید    جان رفتست که با قالب مشتاق آید
همه شب‌های جهان روز کند طلعت او    گر چو صبحیش نظر بر همه آفاق آید
هر غمی را فرجی هست ولیکن ترسم    پیش از آنم بکشد زهر که تریاق آید
بندگی هیچ نکردیم و طمع می‌داریم    که خداوندی از آن سیرت و اخلاق آید
گر همه صورت خوبان جهان جمع کنند    روی زیبای تو دیباچه اوراق آید
دیگری گر همه احسان کند از من بخلست    وز تو مطبوع بود گر همه احراق آید
سرو از آن پای گرفتست به یک جای مقیم    که اگر با تو رود شرمش از آن ساق آید
بی تو گر باد صبا می‌زندم بر دل ریش    همچنانست که آتش که به حراق آید
گر فراقت نکشد جان به وصلت بدهم    تو گرو بردی اگر جفت و اگر طاق آید
سعدیا هر که ندارد سر جان افشانی    مرد آن نیست که در حلقه عشاق آید
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها


سایت انتخابسایت نامه نیوزخبرگزاری ایرناسایت سخت‌افزارمگسایت دیپلماسی ایرانی