پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
مجله ویستا

کی باشد ازین نشیب نمناک


کی باشد ازین نشیب نمناک    دل خیمه‌ی جان زند برافلاک
بستاند عقل جوهر از جان    بفشاند روح دامن از خاک
وین خیمه‌ی چار طاق ایوان    در حلقه‌ی عاشقان زند چاک
زهر است مزاج چار عنصر    امید خلاص ازو چو تریاک
عشق است براق جان درین راه    تن کیست طفیلیی به فتراک
آن لحظه که جان شود خرامان    در هودج کبریا بر افلاک
بر نغمه‌ی ارغنون توحید    رقاص چو صوفیان چالاک
دست اندازان و پای‌کوبان    در محفل قدسیان طربناک
از نام و نشان و دل مجرد    وز هستی و نیستی تن پاک
نی از صفت بهیمیش وهم    نی از حجب طبیعیش باک
در مرتبه‌ی کمال کلی    ساکن شده است و خرم الاک
در ظل سرادقات الفت
راهی طلبد به سر وحدت
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت سخت‌افزارمگسایت زومیتخبرگزاری ایسناخبرگزاری ایرناخبرگزاری فارس