شنبه, ۳۱ فروردین, ۱۳۹۸ / 20 April, 2019
مجله ویستا

نارگیل


  منوچهر مطیعی تهرانی
نارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم (دست ما کوتاه و خرما بر نخیل) می‌باشد. نارگیل درسته و با پوست توشه و انبان سفر است و نشان‌دهنده اینکه دارنده‌اش در خواب به سفری دور می‌رود یا آرزوی سفر به مناطق بعید را دارد. نوشته‌اند تعداد زیاد نارگیل مال‌التجاره است که فرضاً کامیونی از راهی بس دور آورده باشد. این در صورتی است که بیننده خواب ببیند انبوهی نارگیل درسته دارد. نارگیل پوست‌کنده نعمت و برکت است به‌خصوص اگر چربی روغن آن را حس کنید فراخی و وسعت معیشت است. شیر نارگیل نوش است و کامروائی و استغنای مالی. روی‌هم‌رفته دیدن نارگیل در خواب خوب است. اگر ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می‌خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر‌سودی به شما عرضه می‌شود و اگر کندید این سود عایدتان می‌شود.
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …
اعزام دی جی به تمام نقاط تهران

تولیدکننده و فروشنده پراستیک اسید
بازگشایی و جابجایی گاوصندوق , باز کردن گاوصندوق …
نمایندگی سیم و کابل مشهد - مشهد صنعت
اجاره خودرو
تولید محتوی، اخبار و بولتنهای تخصصی

سرخط خبرها

 از میان خبرها

 گزارش / تحلیل