شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

آن کژدم زلف تو که زد بر دل من نیش


آن کژدم زلف تو که زد بر دل من نیش    از ضربت آن زخم دل نازک من ریش
آنجا که بود انجمن لشگر خوبان    نام تو بود اول و پای تو بود پیش
بنگر که همی با من و با تو چکند چرخ    بر هر دو همی چون شمرد مکر و فن خویش
هر شب که کند عشق شکیبایی من کم    هم در گذرد خوبی و زیبایی تو بیش
ای روی تو قارون شده از حسن و ملاحت    از هجر تو قارونم و از وصل تو درویش
خود چون بود آخر به غم هجر گرفتار    آن کس که به اول نبود عافیت اندیش

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت پارسینهروزنامه همدلیسایت دیپلماسی ایرانیسایت اعتماد آنلاینسایر منابعسایت زومیتسایت رویداد 24روزنامه ایرانسایت مشرقروزنامه جمهوری اسلامی