دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

بیا ای آنک سلطان جمالی


بیا ای آنک سلطان جمالی    کمالات کمالان را کمالی
خیالی را امین خلق کردی    چنانک وهمشان شد که خیالی
خیالت شحنه شهر فراق است    تو زان پاکی تو سلطان وصالی
تو خورشیدی و جان‌ها سایه تو    نه چون خورشید گردون در زوالی
بخندانی جهان را تو نخندی    بنالانی روان را تو ننالی
تو دست و پای هر بی‌دست و پایی    تو پر و بال هر بی‌پر و بالی
هزاران مشفق غمخوار سازی    ولیک از ناز گویی لاابالی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت همشهری‌آنلاینروزنامه ایرانسایت دیپلماسی ایرانیسایت خبرآنلاینسایت اعتماد آنلاین