جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

شاه ما باری برای کاهلان


شاه ما باری برای کاهلان    گنج می‌بخشد به هر دم رایگان
الصلا یاران به سوی تخت شاه    گنج بی‌رنج است و سود بی‌زیان
چشم دل داند چه دید از کحل او    نور و رحمت تا به هفتم آسمان
خود چه باشد پیش او هفت آسمان    بر مثال هفت پایه نردبان
ای به صورت خردتر از ذره‌ای    وی به معنی تو جهان اندر جهان
ای خمیده چون کمان از غم ببین    صد هزاران صف شکسته زین کمان
در نشان جویی تو گشته چارچشم    وآنگه اندر کنج چشمت صد نشان
هر نشانی چون رقیب نیکخواه    می‌برندت تا به حضرت کشکشان

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت ورزش سهروزنامه همشهریخبرگزاری مهرسایت 55 آنلاینروزنامه دنیای اقتصاد