شنبه, ۱۲ اسفند, ۱۴۰۲ / 2 March, 2024
مجله ویستا

دوش پر عربده‌ای بود و نه آنست امروز


دوش پر عربده‌ای بود و نه آنست امروز    نگهش قاصد سد لطف نهانست امروز
حسنش آنست ولی خود نه همانست بلی    بودی آفت دل ، راحت جانست امروز
روی در روی و نگه بر نگه و چشم به چشم    حرف ما و تو چه محتاج زبانست امروز
شرح رازی که میان من و او خواهد بود    بیش از حوصله‌ی نطق و بیانست امروز
تا چه ها بر سر و دستار حریفان گذرد    زان می‌تند که در رطل گرانست امروز
بر کمان می‌کشد آن غمزه‌ی خدنگی که مپرس    ای خوشا سینه‌ی وحشی که نشانست امروز


همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصاد ایرانسایت سبک ایده آلسایت انتخابسایت آفتاب نیوزسایت اقتصاد 24سایت اکوایرانسایت نامه نیوزسایت فراروروزنامه آرمان ملیسایت ورزش سه