دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

زین پیش که از جهان پرغم


زین پیش که از جهان پرغم    جستیم وفا نشد مسلم
چون ملکت جم نماند جاوید    می نوش به یاد ملکت جم
ای آنکه نگشته است خالی    از سینه‌ی من غم تو یکدم
بازآ که در آرزوی رویت    تدبیر دل رمیده کردم
گفتم به طبیب درد خود را    دردم چو طبیب دید در دم
بنوشت به خون دل جوابی    وان نیز به صبر کرد مرهم
بنشینی اگر مجال داری    بر خاک درش شبی چو شبنم
ای بیدل اگر تو دست یابی    بر گوی به ساکنان محرم
ما صوفی صفه‌ی صفاییم
بی خود ز خودیم و از خداییم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت همشهری‌آنلاینروزنامه ایرانسایت دیپلماسی ایرانیسایت خبرآنلاینسایت اعتماد آنلاین