پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

پایم از عشق تو در سنگ آمدست


پایم از عشق تو در سنگ آمدست    عقل را با تو قبا تنگ آمدست
نام من هرگز نیاری بر زبان    آری از نامم ترا ننگ آمدست
هرچه دانی از جفا با من بکن    کت زبونی نیک در چنگ آمدست
هرکسی آمد به استقبال من    اندهانت چند فرسنگ آمدست
انوری پایت ز راهی بازکش    کاندران هر مرکبی لنگ آمدست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

حراج انواع کولرگازی اینورتر اجنرال

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل