سه شنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۹ / 26 May, 2020
فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200
مجله ویستا

بس که ما از روی رسوائی نقاب افکنده‌ام


بس که ما از روی رسوائی نقاب افکنده‌ام    عشق رسوا را هم از خود در حجاب افکنده‌ایم
تا فکنده طرح صلح آن جنگجو با ما هنوز    یاز دهشت خویش را در اضطراب افکنده‌ایم
ز آتش دل دوزخی داریم کز اندیشه‌اش    خلق را پیش از قیامت در عذاب افکنده‌ایم
مژده ده صبح شهادت را که چون هندوی شب    ما سر خود پیش تیغ آفتاب افکنده‌ایم
رخش خواهش را عنان گردیده بیش از حد سبک    گرچه ما از صبر لنگر بر رکاب افکنده‌ایم
پاس بیداران این مجلش تو را ای دل که ما    از برای مصلحت خود را به خواب افکنده‌ام
ما به راه عشق با این شعف از تاثیر شوق    پا ز کار افتادگان را رد شتاب افکنده‌ایم
لنگری ای توبه فرمایان که ما این دم هنوز    کشتی ساغر به دریای شراب افکنده‌ایم
محتشم اکنون که یاران طرح شعر افکنده‌اند    ما قلم بشکسته آتش در کتاب افکنده‌ایمهمچنین مشاهده کنید
سایت مشرقسایت انتخابخبرگزاری تسنیمسایت عصرایرانسایت اعتماد آنلاینروزنامه اعتمادروزنامه جمهوری اسلامیسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه شهروندسایت زومیت