یکشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ / 9 August, 2020
مجله ویستا

درخشان شیشه‌ای خواهم می رخشان در و پیدا


درخشان شیشه‌ای خواهم می رخشان در و پیدا    چو زیبا پیکری از پای تا سر جان درو پیدا
صبازان در چو ناید دیده‌ام گوید چه بحرست این    که هر گه باد ننشیند شود طوفان درو پیدا
سیه ابریست چشمم در هوای هاله‌ی خطش    علامتهای پیدا گشتن باران درو پیدا
چو گیرم پیش رویش باشدم هر دیده دریائی    ز عکس چین زلفش موج بی‌پایان درو پیدا
تنی از استخوان و پوست دارم دل درو ظاهر    چو فانوسی که باشد آتش پنهان درو پیدا
پر از جدول نماید صفحه‌ی آیینه‌ی رویش    که دایم هست عکس آن صف مژگان درو پیدا
کف پایش که بوسد محتشم و ز خود رود هردم    ز جان آئینه‌ای دان صورت بیجان درو پیدا


همچنین مشاهده کنید
سایت ارانیکوسایت پارسینهسایت دیدارنیوزسایت فرادیدروزنامه ابتکارروزنامه رسالتسایت نامه نیوزسایت خبرآنلاینروزنامه دنیای اقتصادسایت خبر ورزشی