چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

رخت که صورت صنع آشکار از آن پیداست


رخت که صورت صنع آشکار از آن پیداست    نشان دقت صورت نگار از آن پیداست
قدت که بر صفتش نیست هیچ کس قادر    کمان قدرت پروردگار از آن پیداست
سرت که گرم می لطف بود دوش امروز    گرانی حرکات خمار از آن پیداست
به زیر دامن حسنت نهفته است هنوز    خطی که گرد گلت صد بهار از آن پیداست
کمان سخت کش است ابرویت ولی کششی    به جانب همه بی‌اختیار از آن پیداست
کرشمه سازی از آن چشم را چه نام کنم    که عشوه‌های نهان صد هزار از آن پیداست
ز بی‌قراری زلفت جز این نمی‌گویم    که حال محتشم بی‌قرار از آن پیداست

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایت مشرقسایت تابناکروزنامه ابتکارسایت ارانیکوخبرگزاری صدا و سیماروزنامه رسالتسایت ورزش سهسایت رویداد 24روزنامه اعتماد