پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
مجله ویستا

انواع بازارهای سازمانی


بازارهاى سازمانى شامل سه نوع بازار است:
  بازار صنعتى
بازار صنعتى از تمام افراد و مؤسساتى تشکيل مى‌شود که کالاها و خدماتى را براى توليد ساير کالاها و خدمات مورد استفاده قرار مى‌دهند. کالاها و خدماتى که پس از توليد به فروش مى‌رسند، يا اجاره داده مى‌شوند يا به هر شکل ديگرى در اختيار سايرين قرار مى‌گيرند. بازار صنعتى بازار بسيارى بزرگى است. بازار کالاهاى صنعتي، بزرگترين و متنوع‌ترين بازار سازمانى به‌شمار مى‌رود.
  بازار واسطه
بازار واسطه از تمام افراد و مؤسساتى تشکيل مى‌شود که با هدف فروش مجدد يا کرايه به ديگران، کالاها را مى‌خرند. واسطه‌ها کالاها را براى فروش مجدد مى‌خرند و براى اداره فعاليت‌ها و عمليات خود خريدار کالاها و خدمات ديگرى نيز هستند. واسطه‌ها بعنوان کارگزاران خريد مشتريان خود، طيف بسيار گسترده و متنوعى از کالاها را براى فروش مجدد خريدارى مى‌کنند. در واقع مى‌توان گفت که هر محصول توليدى به نحوى از کانال واسطه‌اى عبور مى‌کند.
  بازار دولتى
بازار دولتى شامل تمام واحدهاى دولتى است اعم از فدرال، ايالتى و محلي. اين واحدها براى انجام وظايف خود کالاها و خدمات را خريدارى مى‌کنند.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه ایرانسایت تابناکخبرگزاری اسپوتنیکسایت نامه نیوزسایت انتخاب