جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

صبر کن ای تن که آن بیداد هجران بگذرد


صبر کن ای تن که آن بیداد هجران بگذرد    راحت تن چون که بگذشت آفت جان بگذرد
خویشتن در بند نیک و بد مکن از بهر آنک    زشت و خوب و وصل و هجران درد و درمان بگذرد
روزگاری می‌گذار امروز از آن نوعی که هست    کانچه مردم بر خود آسان کرد آسان بگذرد
تا در این دوری ز داروی و ز درمان چاره چیست    صبر کن چندان که این دوران دونان بگذرد
گرچه مهجورم تن اندر درد هجران کی دهم    روزی آخر یاد ما بر یاد جانان بگذرد
گرچه در پیمان تست این دم چنان غافل مباش    کین جهان مختصرآباد ویران بگذرد
ماه‌رویا تکیه بر عشق من و خوبی خویش    بس مکن زیرا که هم این و هم آن بگذرد
شرم دار آخر که هردم الغیاث انوری    تازه بر سمع بزرگان خراسان بگذرد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری وآرایشی بهداشتی کانگورو

سایت الفسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت انتخاب