سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 17 May, 2022
مجله ویستا

روم به جای دگر ، دل دهم به یار دگر


روم به جای دگر ، دل دهم به یار دگر    هوای یار دگر دارم و دیار دگر
به دیگری دهم این دل که خوار کرده‌ی تست    چرا که عاشق تو دارد اعتبار دگر
میان ما و تو ناز و نیاز بر طرف است    به خود تو نیز بده بعد از این قرار دگر
خبر دهید به صیاد ما که ما رفتیم    به فکر صید دگر باشد و شکار دگر
خموش وحشی از انکار عشق او کاین حرف    حکایتیست که گفتی هزار بار دگر


همچنین مشاهده کنید

سایت تاپ نازوبگردیسایت برترینهاسایت سلام نوسایت ارانیکوسایت دیپلماسی ایرانیسایت مثلث آنلاینروزنامه توسعه ایرانیروزنامه آرمان ملیسایت انتخاب